Zachodniopomorski raj golfowy

Jest szansa, aby Zachodniopomorskie pozostało nadal stolicą polskiego golfa. Golfmedia.pl dotarły do projektu budowy w naszym województwie 13 nowych pól golfowych w ciągu następnych 2-4 lat.

W projekcie wytypowano 13 następujących lokalizacji: Kołbaskowo, Szczecin-Podjuchy, Łobez, Barlinek, Krzynki (koło Pełczyc), Jabłonkowo (koło Wałcza), Piaseczno (koło Czaplinka), Gawroniec (koło Połczyna Zdroju), Trzy Garby (koło Połczyna Zdróju), Strzekęcino (koło Koszalina), Wyszebórz (koło Koszalina), Policko (koło Koszalina) oraz Tokary (koło Sławna). W projekcie zakłada się budowę 12 pełnych 18-dołkowych pól mistrzowskich i jednego 9-dołkowego (par 36) – Łobez. Projektowane pola wraz z już istniejącymi tworzą pieć mini regionów golfowych: szczeciński (3 pola), nadmorski (2 pola), choszczeński (4 pola), połczyńsko-drawieński (4 pola), koszaliński (4 pola).

 Wybór lokalizacji był podyktowany uzyskaniem równomiernego rozłożenia pól w granicach województwa, oraz zaoferowania jak najbardziej atrakcyjnych terenów. Nowo powstałe pola będą stanowiły świetne uzupełnienia dla już istniejących klubów w Binowie, Kołczewie i Łukęcinie, oraz dla powstającego pola pod Choszcznem. Duże obszary gruntów po-PGRowskich, często o niskich klasach gleby, oraz przepiękne ukształtowanie terenu, najczęściej niewymagające dużej ingerencji budowlanej, tworzą idealne warunki do rozwoju pól golfowych.

 Podobna sytuacja miała miejsce w Niemczech po obaleniu berlińskiego muru. W latach 90-92 wokół Berlina powstało kilkanaście pól golfowych wykorzystując grunty po tamtejszych państwowych gospodarstwach rolnych.

 Plany wszystkich pól golfowych objętych projektem, zakładają najwyższej klasy obiekty szkoleniowe – driving range, putting green oraz chipping green – umożliwiające świadczenie pełnego zakresu usług golfowych.

 Jeżeli znajdą się chętni inwestorzy to przy udziale samorządów gmin i województwa możemy doczekać się szybkiej realizacji tej inwestycji. Do budowy można wykorzystać fundusze strukturalne z Unii Europejskiej. O zaletach realizacji takiej inwestycji można długo pisać. Pole golfowe wzbogaca infrastrukturę turystyczną i generuje ruch przyjazdowy, tworzy miejsca pracy, podwyższa wartość okolicznych gruntów, generuje powstanie usług hotelowych, gastronomicznych i innej infrastruktury towarzyszącej, zwiększa atrakcyjności inwestycyjną gmin.

 Przedsięwzięcie zakłada powstanie sieci pól golfowych o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej. Mogą powstać zarówno pola komercyjne jak i komunalne. Proponowana lokalizacja wyraźnie zaznacza skupiska kilku pól rolą, których jest zachęcenie turystów do pozostania na kilka dni, z możliwością gry na kilku polach

 Pola komercyjne będą polami droższymi o charakterze pól prywatnych. Tańsze pola komunalne, są przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce. W założeniu pola powinny się samofinansować. W projekcie bardzo istotny jest udział gmin, na których obszarze pola powstaną. Administracją obiektu zajmie się klub golfowy, natomiast gmina ogranicza swój udział do wniesienia aportem ziemi, przy zachowaniu tytułu własności do niej. Przyjęcie takiej koncepcji inwestycyjnej pozwoli na zdecydowane obniżenie kosztów prowadzenia pola, z kolei to powinno zwiększyć liczbę korzystających, zarówno krajowych jak i zagranicznych turystów. Niższe koszty nie mogą oczywiście obniżyć standardu pola, czy poziomu świadczonych usług.

 Tereny pod budowę pól są w większości własnością gmin i są w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane na taką działalność.

 Koszty budowy jednego pola wynoszą 0,7-1,8 mln euro, są, więc dość wysokie, ale na pewno nie kosmiczne. Przypuszczamy, że nie tutaj tkwi punkt krytyczny podjęcia wysiłków inwestycyjnych.

 Pomyślność przedsięwzięcia zależy przede wszystkim od samorządów: gmin i województwa. Zależy też od tego czy znajdzie się odpowiednio dużo ludzi z pasją, aby doprowadzić ten projekt do końca. Na razie zarząd województwa nie może wyłonić firmy, która zajęłaby się przygotowaniem inwestycji i pozyskaniem inwestorów. Od ponad roku przewlekana jest decyzja w tej sprawie. Mamy jednak nadzieję, że ten projekt nie podzieli losu innych planów rozwoju województwa powoli spychanego do roli głębokiej prowincji gospodarczej w Polsce.

 Projekt został sporządzony przez Stowarzyszenie Miłośników Golfa "Golf and Relax" na zlecenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Więcej informacji można uzyskać od koordynatora projektu Zbigniewa Świrskiego tel. kom. 602 319 440

Jako próbka tego co zaplanowano w projekcie przedstawiamy pole "Piaseczno" koło Czaplinka

Planowany "Klub Golfowy Czaplinek-Piaseczno" to pole golfowe klasy mistrzowskiej o długości 6 300 m z białych tees. Teren, na którym zlokalizowane zostanie pole, leży na jednym z licznych cypli jeziora Drawsko, w jednym z najpiękniej ukształtowanych rejonów Polski i jest z trzech stron otoczony przez stary las mieszany, porastający brzegi jeziora. Pagórkowaty charakter terenu z licznymi kępami drzew i krzewów, jeziorkami, bagienkami i urokliwymi oczkami wodnymi, jest jakby naturalnie stworzony do wkomponowania weń pięknego pola golfowego.

Samo pole będzie się charakteryzowało szerokimi, pofałdowanymi fairwayami o nieregularnym kształcie, usłanymi bardzo dużą ilością bunkrów, obszernymi greenami o średniej wielkości ok. 900 m2, wkomponowanymi w istniejący modelunek terenu, oraz czterema zestawami tees na każdym dołku, gwarantującymi graczom o każdym poziomie umiejętności, czerpanie jak największej przyjemności z gry.

Teren jest na tyle rozległy i pofałdowany, by rozmieszczenie dołków dawało graczom poczucie prywatności i niezakłóconego obcowania z dziką przyrodą. W miejscach lokalnych, wilgotnych obniżeń terenu, stworzone zostaną zbiorniki wodne urozmaicające grę, stwarzające warunki na założenie lęgowisk przez ptactwo wodne, oraz zapewniające dostawę wody do systemu nawadniania.

Golfmedia.pl dziękują Prezesowi Zbigniewowi Świrskiemu reprezentującemu Stowarzyszenie Miłośników Golfa "Golf and Relax" za udostępnienie materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *