Centrum handlowe czy golfowe?

Zarząd miasta Szczecina kierowany przez Prezydenta Jurczyka zamierza oddać biznesmenowi Antoniemu Ptakowi tzw. „Śnieżną Górkę” w szczecińskiej dzielnicy Podjuchy. Inwestor planuje wybudować w otulinie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego ogromne hale targowe. Jest jednak alternatywny projekt budowy w tym miejscu komunalnego pola golfowego, które miałoby służyć rekreacji Szczecinian.

Spór o „Śnieżną Górkę” trwa od lat. Już w latach 90, w planach zagospodarowania przestrzennego teren ten przewidziany był pod inwestycje o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Stowarzyszenie Miłośników Golfa „Golf and Relax”, administrujące polem w Łukęcinie, podjęło starania o pozyskanie tego gruntu pod budowę komunalnego pola golfowego. Szczeciński magistrat z aprobatą śledził działania golfowych pasjonatów. Do czasu. W 2003 roku w Szczecinie pojawił się łódzki biznesmen Antoni Ptak i obiecał łożyć na utrzymanie I ligowego zespołu piłkarskiego „Pogoni” Szczecin. Nie za darmo jednak, za cenę otrzymania od miasta atrakcyjnych terenów umożliwiających budowę ogromnych hal targowych, analogicznych do posiadanych już przez Ptaka w Rzgowie pod Łodzią. Pan Ptak zapowiada, że hale będą zbliżone standardem do galerii handlowych. Targ jednak to targ. Wybór lokalizacji padł na „Śnieżną Górkę” w Podjuchach. Rada miejska Szczecina już w grudniu 2003 roku wyraziła zgodę na wydzierżawienie A. Ptakowi tego terenu na preferencyjnych warunkach. Rozpoczęto przygotowania do inwestycji. Zapał inwestora osłabł jednak, gdy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła zgody na budowę dodatkowego zjazdu z autostrady na wysokości planowanego targowiska i okazało się, że do działki nie ma dobrego dojazdu. W tej sprawie osobiście interweniował Prezydent Jurczyk. Kiedy to nie pomogło, sprawa na jakiś czas przycichła.

W końcu marca 2005 roku, na zwołanej konferencji prasowej przy udziale prezydenta Jurczyka, przedstawiciele Antoniego Ptaka zapowiedzieli zainwestowanie w tym miejscu 100 milionów złotych. Prezydent Szczecina liczy, że inwestycja wygeneruje 3 tysiące nowych miejsc pracy. Warunkiem jest, aby miasto ze swoich środków wybudowało drogi umożliwiające komunikację od zjazdu z autostrady A6 przy hotelu Panorama do „Śnieżnej Górki”. Będzie to kosztować 4-5 milionów złotych, wprawdzie w budżecie miasta nie przewidziano środków na taką inwestycję, ale zarząd Szczecina zapowiedział zaciągnięcie kredytu na ten cel. Kredytu, dodajmy, za który zapłacą wszyscy mieszkańcy Szczecina, wziętego w interesie prywatnego kapitału Pana Ptaka.

Portal Golfmedia.pl nie jest przeciwny inwestowaniu w Szczecinie. Oczywiście lepiej by było, aby inwestorzy tworzyli zakłady produkcyjne czy usługowe, infrastruktura handlowa wydaje się, bowiem wystarczająca. Każdy pieniądz inwestowany, w Szczecinie, który jest powoli spychany na głęboką prowincję polskiej gospodarki, wydaje się być bardzo cenny.

Pytamy jednak –„Czy inwestycja powinna być zlokalizowana w tym miejscu?”. „Śnieżna górka” jest terenem bezpośrednio przylegającym do Puszczy Bukowej. W całości znajduje się w otulinie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. Z większości miejsc rozciąga się przepiękny widok na zakola Odry oraz na Szczecin. Budowa w tym miejscu hal targowych z infrastrukturą dojazdową na zawsze zburzy walory przyrodnicze tego terenu i jednocześnie spowoduje duże zagrożenie ekologiczne dla przylegających do tego obszaru terenów leśnych. Alternatywą jest budowa pola golfowego, wykorzystującego naturalne walory tego miejsca, bez naruszania drzewostanu i piękna przyrody.

Czy naprawdę musimy budować targowisko na skraju puszczy?
Całe szczęście ostateczna decyzja nie jest jeszcze podjęta. Miejmy nadzieję, że Rada Szczecina i Pan Prezydent Jurczyk przejrzą na oczy. Dobrze byłoby ocalić dla przyszłych pokoleń walory przyrodnicze Szczecina. Terenu pod targowisko przy autostradzie A6 jest, bowiem w bród. Wystarczy spojrzeć choćby w stronę granicy na sąsiednią gminę w Kołbaskowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *